1 m² = 2 m²? Dat kan met PlusM²!

Privacyverklaring

PlusM2,hierna te noemen als PlusM2,is zich er van bewust dat een passende verwerking van
persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in
deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van PlusM2 is vanzelfsprekend in
overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2. Verwerkt PlusM2 ook bijzondere persoonsgegevens?
3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
4. Hoe beschermen wij uw privacy?
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
7. Uw privacyrechten
8. Het gebruik van cookies
9. Contactgegevens
10. Wijzigingen in onze privacy statement

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

PlusM2 kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken
van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. PlusM2 kan de volgende
persoonsgegevens van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Zakelijke adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Email-adres
  • IP-adres

2. Verwerkt PlusM2 ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk
verleden of geboorteland. PlusM2 verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere
persoonsgegevens. Wel kan het zo zijn dat PlusM2 bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker
van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de
verwerkersovereenkomst met die klant.

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

PlusM2 verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te informeren over onze producten en diensten;
  • Voor het afhandelen van betalingen;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren en uit te voeren;
  • Voor het opstellen en opvolgen van een offertes;
  • Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

4. Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen
dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze
medewerkers een geheimhoudingsplicht.
Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze
contactgegevens zijn opgenomen onder hoofdstuk 9

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de
doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.

6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die PlusM2 van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een
overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u
ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9. Wij zullen zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Het gebruik van cookies

PlusM2 maakt gebruik van:
Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt
vervolgens omgezet in;
Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan
onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten
cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de
gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Bij uw
eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te
accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken
van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser.
Google Analytics
PlusM2 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Lees
het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics
aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PlusM2 heeft hier geen invloed op. PlusM2
heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere
Google-diensten.

9. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door PlusM2, kunt u terecht bij onze
functionaris gegevensbescherming.
Ronald Rijksen
R.Rijksen@anera.eu
+31 (0) 168 356610

10. Wijzigingen in onze privacy statement

PlusM2 behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *